Strona główna O firmie Oferta Projekty EFG Wynajem sal Certyfikaty Referencja Kontakt

PL EN

 
   
 
 

O projekcie


Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:                                                                   

 

Projekt Motyl – wsparcie osób z niepełnosprawnością

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 50 osób niepełnosprawnych z województwa Śląskiego z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej w ramach:

  1. metamorfozy wyglądu
  2. metamorfozy osobowości
  3. metamorfozy zawodowej

 

Celem szczegółowym jest wzrost kompetencji kluczowych, wzrost kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia osób niepełnosprawnych zamieszkujących śląskie Domy Pomocy Społecznej, w wieku 33-56 roku życia, w tym 20 kobiet i 30 mężczyzn. Projekt ma za zadanie niwelować bariery osobiste, edukacyjne, społeczne, zawodowe i zdrowotne.

 

Dla uczestników projektu oferujemy:

- wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej

- warsztaty zatrudnieniowe

- warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności

- trening autonomii decyzyjnej

- warsztaty rękodzielnictwa

- szkolenia komputerowe

- kursy zawodowe

- indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne

- indywidualną psychoterapię

- zajęcia z fizjoterapeutą

- pośrednictwo pracy

- ubezpieczenie uczestników na szkoleniach zawodowych, materiały szkoleniowe, usługi fryzjerskie i akcesoria kosmetyczne do metamorfozy wyglądu

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Więcej informacji na stronie: www.motyl.pro-inwest.org

Zapraszamy do metamorfozy niepełnosprawnych mieszkańców śląskich DPSów!

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu Lidera:

41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5

pod numerem telefonu 32 785 42 21 wew. 22

lub adresem mailowym: biuro@frapz.org.pl

 

lub w biurze projektu Partnera

40-142 Katowice ul. Modelarska 10

pod numerem telefonu 32 209 05 32

lub adresem mailowym: pro-inwest@pro-inwest.org

 

www.mapadotacji.gov.pl

www.motyl.frapz.org.pl

Flagi UE